torsdag den 2. september 2010

Den gnostisk lære.

Det græske ord gnosis betyder visdom eller indsigt. Gnostikerne lærte, at mennesket gennem udvikling af bevidstheden og forståelse(visdom) kan nå frem til en direkte forståelse af de for nogle skjulte dimensioner i Skabelsen. Gnostikerne hævdede, at de repræsenterede den kristendom som den kom til udtryk i Jesus lære. En af de første gnostikere var Valentinus, der virkede som lærer i filosofi i Rom mellem årene 135 og 160 e.Kr.


Gnosticismen blev efterhånden en farlig konkurrent til kirkens etablerede magtapparat. Hvis det enkelte menneske kunne knytte en direkte kontakt til Guddommen, ville kirkens og præsteskabets position som formidlere mellem Gud og mennesket være truet, og dermed ville også kirkens økonomiske og politiske magt komme i farezonen. Gnostikerne blev derfor udsat for svære forfølgelser i det fjerde og femte århundrede, men gnosticismen overlevede som en esoterisk( betyder“skjult”)understrøm gennem middelalderen. Den kom til udtryk hos katarerne i Sydfrankrig i 1100 - 1300 tallet, i enkelte klostersamfund, og hos kristne mystikere.

I dag er interessen for gnostisk kristendom øgende også indenfor mange tros samfund.
Gnosticismen er en balance mellem 2 yder punkter, som kan være repræsenteret af eks. Kødet og ånden eller som i yen og yang. Eller i det feminine mod det maskuline. mm.
For Gnosticismen, er det ej heller vigtigt i hvilken religions retning, man har modtaget sin barndoms lære, da budskabet i de forskellige religions retninger er ens dvs. troen på en gud er dog nødvendig, for at forstå budskabet. Det er også her ved, at Gnosticismen har mange fjender, da de hævder at netop deres trosretning har patent på den eneste rigtige gud. Gnosticismen tilhører ikke og understøtter ej heller, nogle dogmer. Gnosticismen støtter det personlige tilhørs forhold, til gud og ser gud som ren kærlighed. Gnosticismen ser på det frie menneskes valg, som en gave. En illustration kunne være i visdom, styrke og skønhed. Visdom til at forstå, styrke til at bære og skønhed til at se.
For mig er Gnosticismen lig med rigdom som skrevet i Thomas evangeliet.

Hvis de, som leder jer, siger til jer: "Se, Riget er i himlen!" så må himlens fugle da være forud for jer! Hvis de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene da være forud for jer! Nej, Riget er inden i jer og udenfor jer. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I vil indse, at det er jer, som er sønner af den levende Fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, og I er fattigdommen."

Gnosticismen er for mig sandheden vejen og livet eller Jesus lærer, det samme som i visdom, styrke og skønhed hvor netop sandheden er styrke til at bære den. Vejen er visdom så vi kan følge den rette vej og leve i bevægelse. Livet er skønhed til se kærlighedens og tolerancens lys. Eller endnu en måde, at beskrive det på. Som i tro, håb og kærlighed. Hvor kærligheden er størst da det er den der giver de andre 2 mening for hvad er tro uden kærlighed er det ikke bare en tom skal af dogmer og hvad er håb uden kærligheden er det ikke bare en stakåndet profan(betyder “materiel") løgn. Men med kærligheden har de en styrke som ingen kan bryde. Kærligheden der det der slutter ringen. Altså er tro og håb noget profant uden kærligheden, netop balancen mellem de to mod stillet forhold.Af Franck Krogh.

4 kommentarer:

Kirk Reiter sagde ...

Jesus siger "Jeg er vejen og sandheden og livet" Johs 14,6

Jesus siger "Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt." Johs 15,1-2

Hvad mener du med "skønhed til at se"?

"Gnosticismen ser på det frie menneskes valg" - men er et menneske ikke netop bundet af synden og først frit i troen på Jesus og dermed Gud?

Jeg synes Gnosticisme er spændende, ingen tvivl om det, men du må ikke glemme, at de let vildledte og i datiden, hvor der var mange uoplyste, var det endnu lettere at lede vild. Nogle gnostiske "præster" krævede f.eks seksuel omgang med de kvinder der var i menigheden, som en del af ritualerne.

Du må også se på, hvorfor gnosticismen blev kaldt kættersk - argumentet med den etablerede kirkes økonomi holder ikke, når det drejer sig om en martyr kirke...

Jesus siger "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve." Matt 7,15

F.Krogh sagde ...

Hej Kirk Reiter
Og tak for din kommentar.
Til dit spørgsmål ”Hvad mener du med ”skønhed til at se” til det vil jeg svare, At jeg der mener skønheden til at se at vi som mennesker er ens, at vil rummer det samme potentiale. At vi skal se på hinanden som brødre og søster. Og at måden hvor på at vi skiller os ud på er ud fra de valg vi træffer i livet.
Til dit spørgsmål ” Gnosticismen ser på det frie menneskes valg" - men er et menneske ikke netop bundet af synden og først frit i troen på Jesus og dermed Gud” Til det vil jeg svare, Gnosticismen er ikke kun for kristne men for alle tros retninger, dog er det nødvendigt at have troen på en gud eller et skabende væsen. Og til det frie menneskes valg vil jeg sige at hvis mennesket ikke til at begynde med var fri til at vælge ville det jo være et dogmatisk valg og der med ikke et gnostisk valg. Jo et menneske er bundet af ”synden” kødets følelser og begær. Og for os kristne er det jo netop det budskab Kristus kom med i form af Jesus.” Jesus var det menneske hvor i Kristus ånd tog bolig”.
Ang. Dit argument om at gnostiske præster krævede seksuelt omgang med de kvindelige kirkegængere, skal man huske på at dem der skriver sådan er modstander af gnostikerne. De samme forseelser kan jo også ses den dag i dag i den katolske kirke. Ikke at jeg siger at sådan er alle katolikker lang fra, men der vil altid være nogle der misbruger guds navn til egen vinding.
Du skriver ”Du må også se på, hvorfor gnosticismen blev kaldt kættersk - argumentet med den etablerede kirkes økonomi holder ikke, når det drejer sig om en martyr kirke” Jeg forstår ikke helt hvad du mener med martyr kirke ?....
Til dit sidste citat ” Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve." Vil jeg give dig så evigt ret det er netop den dogmatiske tanke gang man skal tage sig agt for.
Mv. Franck Krogh

Anonym sagde ...

... det er ved at være et stykke tid siden, havde helt glemt den kommentar.

Men tak for dit svar, sætter pris på den konstruktive tone, du holder, og vil også gerne komme med et mere fyldestgørende svar, og stille flere spørgsmål, engang i næste uge, når jeg er hjemme hos mig selv.

Mvh Kirk Reiter

F.Krogh sagde ...

Hej Kirk. Det vil jeg se frem til :-) Vi skrives ved.
Mvh.
Franck Krogh.