tirsdag den 3. januar 2012

The Widow's Son
Alle frimurer kaldes "Sønner af en Enke". Denne titel kommer fra Hiram Abiff arkitekten af ​​Salomons Tempel. Jeg vil her prøve at beskrive denne legende sådan at den måske kan forstås af både frimurer og ikke frimurer jeg vil bruge  Jesus som eksempel. I Matt 13:55 ” Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?” og Mark 06:03 ” Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon?” Her bliver Jesus kaldet tømreren og tømrerens søn som på græsk hedder ”tektwn”(tekton) som normalt oversættes som "tømrer". Det er det sædvanlige problem med at oversætte græsk til et andet sprog. Problemet er, at dette ord også betyder "murer" og "bygmester". Derfor vil ”archtektwn” (archetekton) være mere korrekt når det oversættes til dansk som "arkitekt" med den betydning, at denne person er designer og konstruktør af en bygning. På det historiske tidspunkt som Jesus og Hiram Abiff levede var en arkitekt den der designede og byggede i sten. Så Hiram var en "bygmester" i denne forstand, og Jesus var også en "bygherre" i samme forstand. Der findes en særlig græsk ord for "tømrer", men det er ikke det ord, der bruges til at beskrive Jesus.


Den frimurieske Myten om bygningen af ​​Salomons tempel er gentagelse af hvad Jesus,siger i Johannes 2:19, ” Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.” Det er en klar hentydning til hans indre, og sammenlignet med frimurer myten. At vi hver især er bygherrer af vores indre tempel. Måske er netop dette punkt mere klart, når vi indser, at frimurer kalder Gud den store arkitekt. Omskrevet til græsk, vil der ville være Megas Archetekton, "Den Store arkitekt". Da Jesus beskrives som "tekton", er han en mindre entreprenøren der udfører arbejdet som er anvist af Gud som er den største bygherre eller selve arkitekten til hele Salomons tempel. Så når frimurerne verden over bruger begrebet Sons of the Widow eller The Widow's Son betyder det også at vi alle er sønner af bygmesteren Hiram Abiff eller som i kristendommen ved Maria som enke og mor står ved foden af ​​korset netop som Jesus er ved at overgiv sig til den store arkitekt ”GUD” .Hvis du er frimurer vil du vide hvad det jeg her mener J. Eller sagt på en anden måde uden døden intet liv. Og igen tallet 3 som i Johannes 2:19.

Jeg vil understrege at dette blot er min fortolkning af kristendommen sammenligning med frimureriets legende om Hiram Abiff. Dette er blot en ud af flere måder at fortælle den på en anden kunne være ved at bruge legenden om Isis fra det hellenistisk Palæstina på Kristi tid. I myten om Isis, er hendes mand Osiris myrdet af Seth og hans krop parteret i 14 stykker. Hun samler alle stykkerne undtagen hans fallos. Hun konstruerer en kunstig én og derefter igen samler hans krop for opstandelse og seksuel union. Det vil sige, at "Helligånden" af Osiris har seksuelle forening med "jomfru", men "enke", Isis, og hun føder"Guds Søn" Horus, der "redder" hans folk fra den onde Seth. Derfor er en af ​​titlerne på Horus "Søn af en Enke".


Af Franck Krogh.

Ingen kommentarer: