fredag den 22. juni 2012

Hvad er frimureri ?

Hvis Frimureriet skal beskrives for mennesker der ikke har kendskab til det, kan det bedst beskrives således.
Det er et verdsligt broderskab som i reglen kun mænd kan optages i. Det bygger på moralske principper og prøver at fremme broder kærlighed og barmhjertighed mellem alle mennesker ikke blot blandt frimurer. Det er ikke en religion, men et samfund af religiøse mænd i den forstand, at det kræves af et hvert medlem at de tror på eksistensen af et højerestående væsen, navnet på dette højerestående væsen er uden relevans, det kan være Gud, Allah eller andre blot at man tror på et sådan væsen, det er altså den enkelte frimureres egen sag. Frimureriet er derfor ikke en religion men mere en filosofisk følgesvend til ens egen religion og overbevisning.
det historiske frimureri kan spores helt tilbage til de første hule malerier og tilbage til de gamle Græske arkitekter, vi ser også spor i pyramiderne og den Egyptiske mytologi.
Men det frimureri vi kender i dag er stiftet i London i 1717 hvor de største loger i England blev enige om hvordan frimureriet skulle se ud.
De blev enige om at det kun skulle bestå af mænd af moden alder og af godt renomme, samt bestå af 3 grader. Det er det rene og gamle laugsfrimureri
Det der gør frimureriet til noget specielt er den måder, hvorpå vi overbringer den urgamle lære.
Læren belyses gennem et symbolsk rituelt skuespil som afdækker urgamle hemmeligheder helt tilbage til den store skabers skabelses værk. Disse symbolske rituelle skuespil er forskellige fra grad til grad og afdækker mere og mere af hemmelighederne efterhånden som man stiger i graderne. Det verdens omspændene frimureri består af 3 grader og ikke mere.( man kan så spørge hvorfor at den danske frimurer orden så har 12 grader og det Skotske har 33 grader. Til det kan der svares at de har valgt at dele den viden der er i de 3 grader op i mindre bidder. Indholdet er det samme dog med den undtagelse at den danske frimurer orden arbejder ud fra de kristne symboler men filosofien er nøjagtigt den samme som i de 3 grader. ) De 3 grader referere til de gamle tempel bygger, starter som antagen lærling, der efter til svendemurer for til sidst at blive mestermurer i 3.grad.  Hvor alle de gamle hemmelighederne bliver afdækket.
Hvorfor viderebringer vi læren ved hjælp af symboler og skuespil og ikke blot ved hjælp af tekst og ord?
Lad os et øjeblik betragte ord. Ord og sprog er filosoffernes værktøj. Wittgenstein (1889-1951), som var en indflydelsesrig filosof. Han sagde: ”Filosoffernes problemer opstår som en konsekvens af fundamentale fejl i brugen af sproget”, dette blev af mange betragter som en grundlæggende afhandling.
Sproget er det instrument, vi bruger ved formuleringen og videregivelsen af ideer, og er derfor af central vigtighed for filosofi. Vanskeligheden ligger i, at når man videregiver en tanke, bruger men de ord, som er klare og indlysende for en selv, men som måske ikke betyder nøjagtig det samme for den, som lytter. Han er tilbøjelig til at forstå ordene på sine egne betingelser og ikke på dine, og resultatet er, at en fordrejning af meningen sniger sig ind.
I husker måske selskabslegen, hvor en person hviskende fortæller en i forvejen nedskrevet og forberedt historie til sin sidemand, som derefter fortæller den videre til sin sidemand og så femdeles indtil den når tilbage til ophavsmanden, som skriver den ned til sammenligning. Resultatet adskiller sig som oftest i stor udstrækning fra den originale og giver anledning til stor munterhed hos alle, når begge udgaver bliver oplæst. Den ændrede eller fordrejede historie er en sammensætning af den originale – tilsat kolorit produceret af vor naturlige tendens til at bruge ord på metaforisk, følelsesmæssig og billedmæssig vis.
Det er en af grunde til vi bruger det symbolske rituelle skuespil til formulering og videregivelse af den gamle lære, så at vi sikre os at originaliteten bevares
det personlige syn og fortolkning spiller også en stor rolle.
Du beskriver en af dine nære venner som værende fast og beslutsom i sine overbevisninger, medens han for en anden forekommer slet og ret være stædig. Begge beskrivelser betyder, at den pågældende ikke let lader sig påvirke.
En anden vanskelighed, som giver anledning til forvirring er, at den vedtagne betydning af visse ord ændrer sig, som årene går.
Sproget er bestandigt flydende. Det er, når alt kommer til alt, et produkt af kulturen og derfor genstand for kulturelle ændringer. De ord vi bruger til at meddele tanker, ideer og følelser, er ufuldkommene værktøjer og ofte vage og usikre i præcision og skarphed.
Enhver filosof siden Sokrates og Platon har kæmpet med problemet vedrørende ords præcise og bestemte betydning hvilket kaldes semantik eller betydningslære. Ordbøger tilskriver hyppigt et ord forskellige betydninger, og disse betydninger er sædvanligvis i det enkelte tilfælde indlysende i den sammenhæng, hvor ordet bruges. Men mange ord er upræcise og dobbelttydige.
Vi kan ikke sætte det skrevne ord frem for budskabet i ordet ej heller kan det skrevne ord erstatte livet da det skal leves for at blive forstået.
Hvad handler frimureriet så om?
Som sagt tidligere er det vi laver af filosofisk karakter eller sagt på en anden måde, gøre vi gode mænd til bedre mænd.  Som ved indgangen til loge salen mellem de to søjler stod der kend dig selv som i bund og grund er forudsætningen for en god frimurer, da vi har en talemåde der siger ”Kend dig selv for der efter at glemme dig selv” som igen understøtter vores grund sætning ”Broderkærlighed, Hjælp og Sandhed.
 
Indholdet i læren er urgammel visdom og hemmeligheder, der er gået i arv fra generation til generation gennem symboler og ritualer. Men vi skal huske : at det ikke er målet der er vigtigt men rejsen mod målet.
Som også Tempelridderne måtte sande i jagten på den hellige gral……………………
Frimureriet er et stykke filosofisk værktøj, arbejdet er du selv nød til at udføre. En frimurer er en mand der søger forståelse og indsigt ved fordybelse.                                                                                                               Gør hvad du føler og føl hvad du gør, sandheden kan ikke tvinges kun gives af egen fri vilje.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Er det muligt og være frimurer hvis man har et polititilhold på 5 år .?
Eller vil man blive smidt ud af logen hvis man får det som frimurer ?

F.Krogh sagde ...

Som udgangs punkt skal man være en fri mand af godt røgte.
Jeg mener at, har man et politi tilhold er det jo fordi man ikke har et godt rygte.
Men jeg er ikke sikker.