torsdag den 3. juni 2010

Objektivitet Vs. Subjektivitet

Rettelse til min blog.


Jeg har fejlagtigt brugt ordet objektivt når jeg mente subjektivt og dog ;-) Subjektiv er når du fx inddrager dine egne synspunkter og følelser i en situation. Objektiv er når du forholder dig neutralt til en situation. Et eksempel :
en fodboldkamp.

Subjektiv - den måde spilleren ser kampen
Objektiv - den måde tilskueren ser kampen.
Tilskueren er OBjektiv fordi han kun er tilskuer
Spilleren er SUBjektiv fordi han er del af kampen

Den måde jeg bruger objektivt på er netop at se tingenes tilstand udefra i det store billede dog ikke helt neutralt da det da ikke ville give mening i de forhold jeg bruger ordet objektiv i.

Her er hvad den store danske siger om netop det objektive og subjektive forhold.

Objektivitet

objektivitet, upartiskhed. Kravet om objektivitet forstås normalt som et krav om, at en person og hans udsagn skal være kendetegnet af saglighed og uafhængighed af personlige (subjektive) forhold. Normalt kaldes en antagelse derfor objektiv, hvis den er uafhængig af tilstand, beskaffenhed, ønsker og bestræbelser hos den, der hævder den.
Den objektive antagelse anses undertiden for at være en erkendelse, som stemmer overens med faktiske forhold, i modsætning til en subjektiv antagelse, der kun udsiger noget om, hvordan den person, der hævder antagelsen, opfatter disse forhold. Uafhængigt af et erkendende subjekt er det tilsyneladende ikke muligt at sammenligne antagelser med den virkelighed, som de angiver at omhandle; nogle filosoffer, fx Immanuel Kant, har ved objektivitet forstået udsagns almengyldighed og nødvendighed, mens andre, fx Karl Popper, har identificeret objektivitet med intersubjektivitet , som er (principielt) erkendbart eller forståeligt for flere eller alle subjekter. Modsat det subjektive eller private. Ofte identificeres objektivitet med intersubjektivitet.Subjektivitet
subjektivitet, bruges som karakteristik af noget, der beror på det erkendende eller vurderende subjekts natur, evner og tilstand. Således tales der om sansekvaliteternes subjektivitet og om Kants lære om rummets og tidens subjektivitet, ifølge hvilken oplevelsen af rumlige og tidslige forhold er betinget af bestemte måder, hvorpå det erkendende subjekt ordner og bearbejder sanseindtryk. At grundfæste erkendelse og vurdering i subjektiviteten er således at gøre det erkendende og vurderende subjekt til garant for erkendelsens og moralens gyldighed.
Når subjektivitet modstilles objektivitet, er det ofte en modstillen af på den ene side personlig anstrengelse og engagement, der er forbundet med at danne og hævde sine egne meninger, og på den anden side disse meningers faktiske indhold. Kierkegaards pseudonym Johannes Climacus hævder i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (1846), at "Subjektiviteten er Sandheden", og sætter således den troendes lidenskabelige fastholden af sin tro på Kristus over for den videndes objektive forhold til kristendommens dogmer.

Er brugt følgende steder i bloggen.
Et personligt forhold til livet.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

hi, new to the site, thanks.