lørdag den 19. juni 2010

Symbolikkens betydning i disse symboler for mig.

Yin og yang.


Jeg starter med cirklen, der omkranser det sorte(yin) og hvide(yang), for mig er cirklen, symbol for helhed, eller råderum/begrænsning alt efter betragtning. Det sorte(yin) er for mig, det forgængelige. Det hvide(yang) det uforgængelige, de små prikker visdom. Også sagt på en anden måde, som kristen gnostiker, hvilket jeg jo er, så repræsentere det sorte(yin) legemet/det jord nære, hvorfra ondskaben kommer. Det hvide(yang) repræsentere, det åndelige/det guddommelige, hvorfra kærligheden kommer, de to prikker, forståelsen af de to sider, der med visdom til at forstå, det ellers uforståelige. Yin og yang er et kinesisk tegn, fra den taoistiske filosofi.


Circumpunct eller bin-dot

Toppen af passeren, er også et symbol i sig selv, kaldet circumpunct eller bin-dot, tror jeg nok, jeg har aldrig helt fundet udad hvor det kommer fra, eller hvad det helt præcist hedder. Det er et frimurer symbol, for mig nok et af de symboler, med størst betydning. En aften i logen, sad jeg og kikkede rundt, på de forskellige symboler, der er i logen, og min opmærksomhed faldt på netop dette symbol, under den hellige skrift på alteret, og tænkte, hvis nu den lodrette streg, til venstre symbolisere starten, eller fødsel, og den højre lodrette streg, symboliserer enden, eller døden, så må cirklen symboliserer livet og prikken, balance i livet, ah tænkte jeg, det vil sige, at det der er før livet, ikke relevant lige såvel som, det er efter livet, ikke er relevant da, det ikke ligger inden for vores fatte evne, som mennesker og ved at forstå dette, så har fødsel eller død ikke nogen betydning, for livet, da livet ligger mellem disse to ydergrænser. Så er det op til os, som mennesker hvor i cirklen vi vil være, eller sagt på en anden måde, hvis den venstre lodrette streg er fødsel/legemet, og den højre er døden/åndelige, igen som i yin og yang, hvor yin symboliserer den venstre lodrette streg, og yang den højre lodrette streg, prikken den perfekte balance, mellem disse to yderpunkter.
En anden måde at se symbolet på er som En søjle er den lodrette akse der adskiller og forbinder himmel og jord. Hvor søjlen repræsenterer, Livets Træ. To søjler repræsenterer modstillede forhold, som i yin og yang, Livets træ over for Kundskabens Træ. De to søjler understøtter himmelen og danner porten til himmelen. At gå igennem søjlernes port betyder indvielse i visdom, hvor prikken symboliserer visdommen. Hvor søjlerne symboliserer modsætninger, som det maskuline over for det feminine, magt over for frihed, fornuft over for tro osv. De to søjler i Salomons tempel var B… og J….., Styrke og stabilitet. Hvilket første er gået op for mig fornyeligt, ved min passering til anden grad som frimurer.
De to overstående symboler, har også til sammen, en anden betydning for mig.

De symboliserer, også ægteskabet mellem mand og kvinde. Yin og yang, eks. Bruden i hvidt og gommen i sort. Ægteskabsløftet om at elske og ære til døden dem skiller. Cirklen symboliserer, den enheden de til sammen er. I ægteskabet består bruden af stadig af yang, men med forståelse yin, prikken i yang, det samme for gommen, yin med forståelse af bruden, symboliseret med lidt yin i yang.
Symbolet circumpunct eller bin-dot, mand og kvinde skal blive et, i ægteskabet. De to streger symboliserer mand og kvinde, cirklen ægteskabet, og prikken pagten, om at blive til et.Duen med Akacie grenen i næbet.

Dette symboliserer håb for mig. Symbolet stammer oprindelig fra fortællingen om den due, Noa udsendte fra arken, og som vendte tilbage med et olivenblad i næbbet. Dette var beviset for, at duen havde været på land, og at syndfloden snart var til ende. Denne due havde et olivenblad i næbet, men duen i dette symbol, har en akacie gren i næbet, da den er sammen sat at to symboler, netop som nævnt oven over, budbringer af håb i oceaner, af håbløshed. akacie grenen, som symbol på håbet, om det evige liv, igen budbringer, i et endeløst ocean, af håbløshed. Se indlægget fra den 30.marts 2010.Det store G mellem vinkel og passer.

Dette symboliserer for mig Gud. Gud som skaberen, af altet, for uden ham intet liv. Eller stort G, for den store geometrikere, hvor livet og naturen går op i en større enhed.Ankh/Gnostisk kors i Det store G.

Ankh er en ægyptisk hieroglyf, som betyder liv eller evigt liv. Det er også kendt som "det egyptisk kors", eller crux ansata på latin. Selve ordet "ankh" betyder nøgle. Ankh-korset kaldes derfor “livets nøgle”. Ankhen er dannet af de kombinerede mandlige og kvindlige symboler for Osiris og Isis, forbindelsen af de to udviklende principper, af himmel og jord. Også et symbol, på vores opstandelse, til det evige liv.Vinkel og passer.

Vinkel og passer, er det største frimurer symbol, der er. Og er omgivet af, hemmeligheder om deres betydning, hvilket jeg, heller ikke vil gå ind på, i detaljer. For mig betyder vinklen, dine legemlige begrænsninger, og passeren dit åndelige råderum. Vinkel og passer er værktøjer, der skal bruges for at lave, eks. Bin dot, på passerens top . Vinklen er også den rette vej ud, og lige vej hjem. Hvis man tager vinkel og passer for sig, danner de hver især en trekant, eller de 3 lys. Mere vil jeg ikke sige om dem, for ikke at røbe for meget,om hemmelighederne omkring vinkel og passer, da afkodningen af dem, er en rejse i sig selv.


Derfor har jeg valgt, at få disse symboler tatoveret på mig, da de stor betydning for mig i min hverdag, og kan være en påmindelse for mig, hver gang jeg ser dem, ved at de tatoveret ind i min hud, og hjerte er i sig selv, et symbol på samhørighed.


Af Franck Krogh.

Ingen kommentarer: