søndag den 21. november 2010

Den kubiske stens kærlighed til den rå sten.(broderkærlighed)

Den rå sten, som den var, da blev taget op fra jorden. I det øjeblik at stenen blev løftet op fra jorden begynder arbejdets processen med den.


Den første der løfter stenen op er en broder der selv engang har været en rå sten. Selve processen er noget du selv skal søge. Søg og du skal finde. ”kend dig selv” men uden det første løft ville den stadig ligge i jorden. Løftet er broder kærligheden. Den rå sten er det den profane verden knapt ser mens en broder der selv kan huske hvordan det var at være den rå sten hvor livet susede forbi. Broderen/stenhuggeren der løfter den op ser hvad den kan blive til. En sten i et prægtigt tempel. Derfor er den rå sten også vigtig i broderskabet for uden den ville der ikke være noget tempel. Og uden start sten ingen slut sten. Uden lys intet mørke og intet mørke uden lys.

Hvilket ideal bør frimureren bringe sit indre liv i harmoni med for at kunne give den højest mulige styrke og kraft til det arbejde, han udfører, når han tilhugger den rå sten for at gøre den egnet til brug ved opførelsen af Kong Salomons tempel? Den rå sten er det ydrer som til hører den profane. Og den kubiske tilhugget sten er det den rå sten indeholder eller det potentiale den har. Disse modstillede forhold optræder igen ved indgangen til vores tempel i de 2 søjler J og B oven over står der kend dig selv hvilket er det frimureriske værktøjs essens Dette danner baggrund for alle vores værktøjer så som mejsel og hammer, tommestokken, vinklen og passeren mm. At kende sig selv er udgangs punktet i dit indre arbejde eller formgivning for udvikling. Vi er stenene der skal bruges til at opfører kong Salomons tempel og den profane verden er de rå sten der endnu ikke er tilhugget. Altså er det ydrer symboliseret ved den rå sten og det indre symboliseret med den kubiske sten eller den tilhuggede sten. Den rå sten som symbol på det ydre af bygningen eller det der første vi ser. Og jo dybere vi når ind jo mere tilhugget bliver stene i form af de mennesker og værdiger den indeholder. Sten som symbol på frimureriet ved at vi kommer fra evigheden og vil bestå i evigheden. Sten er også et symbol på evighed. Den rå sten i styrke den kubiske sten i stabilitet tilsammen at grundfæstne.

Af Br. Franck B Krogh. II. DDFL DKS 811.

1 kommentar:

Palle Macryder Pil sagde ...

Efter gennemlæsning af meget af det der er beskrevet i denne Blok,sidder jeg tilbage med en underlig fornemmelse.
95% er efter min opfattelse genfortælling af Religion/Gamle og Nye testamente.
Jeg håber ikke jeg fornærmer nogle ved denne udtalese,jeg skriver bare hvad jeg som person tænker og det er vel det der er meningen med Blokken?
Jeg er selv stærk i troen og har hele livet brugt troen i svære tider,det jeg savner i disse indlæg er nok hvad er en Frimure? min opfattelse var at det var en stærk gruppe der stod last og brast i et og alt,men her har jeg nok ikke indsigt nok til at forstå hvad det indebære ?

Med den største respekt
Palle Macryder Pil